obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r.
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna
"Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00)
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r.
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna (01.01.2021-31.12.2021)
Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu"
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu"
„Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA OFERT DO 19.06.2020
Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.05.2020 - 30.06.2020 r.
Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi
Informacja o udzieleniu zamówienia na zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831
Informacja o udzieleniu zamówienia świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hel
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”
Informacja o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel
Informacja o udzieleniu zamówienia na Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020 r.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu"
"Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00)
nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna"
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel"
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020"
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha"
"Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej"