obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 8.12.2023 r. Iwona Rzepko 2023-12-01 10:43:34
2 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Iwona Rzepko 2023-12-01 10:01:23
3 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Iwona Rzepko 2023-12-01 09:57:35
4 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Iwona Rzepko 2023-12-01 09:53:21
5 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Iwona Rzepko 2023-12-01 09:49:41
6 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2023 r. Mirela Figurska 2023-12-01 09:12:52
7 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14-16 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – kontynuacja umowy, przy ul. Leśnej 14-16 - części działki ozn. geod. nr 150/5 i 150/7 o łącznej pow. 13.200 m² KW GD2W/00035770/6 Dawid Lewandowski 2023-12-01 08:56:28
8 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 88-90, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 451 o pow.10 m², KW GD2W /00034171/0 Dawid Lewandowski 2023-12-01 08:53:40
9 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Maszopów, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 273/8 o pow.20 m², KW GD2W /00019059/8 Dawid Lewandowski 2023-12-01 08:50:39
10 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 16, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 150/7 o pow.100 m², KW GD2W /00035770/6 Dawid Lewandowski 2023-12-01 08:48:36
11 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 Dawid Lewandowski 2023-11-30 14:26:40
12 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Dawida Migacza, złożone wg stanu majątkowego na dzień 01.09.2022 roku - korekta Iwona Rzepko 2023-11-30 14:10:30
13 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu - 4.12.2023 r. Iwona Rzepko 2023-11-30 10:27:25
14 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko 2023-11-30 10:21:27
15 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 04.12.2023 r. Mirela Figurska 2023-11-30 09:01:02
16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel. Iwona Rzepko 2023-11-29 08:53:02
17 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 25 października do 28 listopada 2023 r. Iwona Rzepko 2023-11-29 08:03:11
18 29.11.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko 2023-11-28 13:38:56
19 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Iwona Rzepko 2023-11-24 11:18:44
20 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Dawid Lewandowski 2023-11-24 10:50:22