logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert Iwona Rzepko 2021-01-15 15:10:07
2 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski 2021-01-15 12:50:46
3 2021 rok Dawid Lewandowski 2021-01-15 12:50:19
4 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Iwona Rzepko 2021-01-15 12:34:51
5 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Dawid Lewandowski 2021-01-12 14:21:25
6 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2021-01-12 12:20:13
7 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska 2021-01-12 10:04:22
8 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski 2021-01-12 07:34:45
9 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski 2021-01-12 07:30:56
10 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna Dawid Lewandowski 2021-01-12 07:29:02
11 Podatek od nieruchomości 2021 r. Adrian Albecki 2021-01-08 11:26:05
12 Podatek od środków transportowych 2021 r. Adrian Albecki 2021-01-08 11:25:38
13 Opłata targowa 2021 r. Adrian Albecki 2021-01-08 11:25:25
14 Opłata za posiadanie psa 2021 r. Adrian Albecki 2021-01-08 11:25:13
15 Opłata miejscowa 2021 r. Adrian Albecki 2021-01-08 11:24:56
16 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki 2021-01-05 15:07:00
17 Informacja o zmianie ogłoszenia Iwona Rzepko 2021-01-04 14:57:59
18 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko 2021-01-04 12:54:26
19 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska 2020-12-30 15:33:05
20 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska 2020-12-30 14:58:47