logo

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk 2020-03-30 11:15:58
2 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski 2020-03-25 14:49:52
3 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska 2020-03-25 13:52:35
4 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki 2020-03-24 10:22:49
5 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki 2020-03-24 10:19:05
6 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska 2020-03-24 09:08:54
7 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska 2020-03-24 09:06:16
8 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska 2020-03-23 10:52:43
9 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dawid Lewandowski 2020-03-20 12:15:45
10 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska 2020-03-20 11:33:43
11 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska 2020-03-20 11:31:42
12 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk 2020-03-19 10:42:32
13 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska 2020-03-19 10:23:34
14 nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna" Mariusz Fafiński 2020-03-17 14:54:11
15 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński 2020-03-17 14:40:04
16 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Mariusz Fafiński 2020-03-16 16:11:03
17 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński 2020-03-16 15:51:52
18 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński 2020-03-16 15:35:45
19 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha" Mariusz Fafiński 2020-03-16 13:27:00
20 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2020-03-16 10:35:42