obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko 2024-05-29 12:43:13
2 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Załączniki do pobrania Iwona Rzepko 2024-05-29 12:42:12
3 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Budimex Mobility SA z siedzibą w Gdańsku część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 145/20 o pow. 37 m2 KW GD2W/00030111/4 Dawid Lewandowski 2024-05-29 11:06:42
4 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2024-05-29 10:42:55
5 Klauzula informacyjna Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel Adrian Albecki 2024-05-29 10:19:46
6 Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu, 03.06.2024 r. Mirela Figurska 2024-05-29 09:55:52
7 Komisja skarg, wniosków i petycji. Mirela Figurska 2024-05-28 13:54:31
8 Komisja rewizyjna. Mirela Figurska 2024-05-28 13:53:07
9 Protokoły z posiedzeń komisji stałych. Mirela Figurska 2024-05-28 13:52:41
10 Debata dot. Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2023 roku. Mirela Figurska 2024-05-28 10:42:56
11 Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2023 roku. Mirela Figurska 2024-05-28 10:40:59
12 Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2023 roku. Mirela Figurska 2024-05-28 10:40:29
13 Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - Uchwała Nr 262/2024 PKW z dnia 10 maja 2024 r. Katarzyna Machtyl 2024-05-28 09:26:39
14 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1 Katarzyna Machtyl 2024-05-27 15:43:44
15 O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1 Katarzyna Machtyl 2024-05-27 15:36:39
16 Informacja dla Przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Iwona Rzepko 2024-05-27 08:57:03
17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rewizyjnej Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2024-05-24 13:21:29
18 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl 2024-05-24 12:53:12
19 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko 2024-05-24 12:22:55
20 Posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Miasta Helu, 27.05.2024 r. Mirela Figurska 2024-05-24 11:31:11