logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca I kwartał 2021 Iwona Rzepko 2021-04-16 13:47:08
2 Statystyka miasta Helu wg stanu za 2021 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego Iwona Rzepko 2021-04-16 13:45:00
3 Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach w 2020 r. Iwona Rzepko 2021-04-16 13:31:57
4 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2021-04-16 12:13:05
5 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 19.04.2021 r. Mirela Figurska 2021-04-16 11:21:02
6 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska 2021-04-14 21:08:20
7 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska 2021-04-13 11:22:47
8 Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska 2021-04-13 11:17:51
9 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera. Iwona Rzepko 2021-04-08 12:41:22
10 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW GD2W00031970/0 na okres od dnia 1 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku Dawid Lewandowski 2021-04-08 10:39:32
11 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Iwona Rzepko 2021-04-08 09:59:54
12 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska 2021-04-07 15:27:48
13 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Iwona Rzepko 2021-04-07 15:10:59
14 Protokół 1/21 Mirela Figurska 2021-04-07 13:52:38
15 2021.03.30 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Iwona Rzepko 2021-04-07 13:14:45
16 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko 2021-04-07 11:37:36
17 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców, teren plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0 oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5 Dawid Lewandowski 2021-04-07 11:17:35
18 INFORMACJE OGÓLNE Elżbieta Fafińska 2021-03-30 13:05:51
19 Program "CZYSTE POWIETRZE" Elżbieta Fafińska 2021-03-30 13:00:39
20 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.02.2021r. do 29.03.2021r. Iwona Rzepko 2021-03-30 12:04:48