obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz aktualnego najemcy lokal, przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4- lokal Nr 5, położony na piętrze budynku o pow. użyt. 33,32 m2 , składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 671 m2 w 3332/38213 jego części
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator SA Oddział w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z przeznaczeniem na usytuowanie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV linii średniego napięcia 15 kV oraz linii niskiego napięcia nn-0,4 kV, działka ozn. geod. nr 735 o pow. 108 m2 KW GD2W/00027402/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. MORSKIEJ 5 zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 166 KW GD2W/00023687/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działka ozn. geod. nr 738/8 o powierzchni 1981 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli działki ozn. geod. nr 148/42 - nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/59 o pow. 101 m2 KW GD2W/00016673/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli działki ozn. geod.nr 148/53 - nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/58 o pow. 83 m2 KW GD2W/00016673/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ul. Sztormowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ozn. geod. nr 738/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. WIEJSKIEJ 109 zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 377/2 KW GD2W/00034315/2
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. WIEJSKIEJ 70B zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 277 KW GD2W/00018413/1
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości ozn. geod. nr 288/8 nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 288/10 o pow. 28 m2 KW GD2W/00016673/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 148/56, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 148/42, na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 148/55, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działki ozn. nr 356/16,148/42,148/53,148/50, do których przylega działka będą przedmiotem sprzedaży
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia mieszkalnego, przy ulicy Wiejskiej 79 nr 6, położonego w Helu, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego lokal przy ul. Wiejskiej 101 zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 363/6 KW GD2W/00030917/4
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. WIEJSKIEJ 80
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka ozn. geod. nr 738/6 o pow.3172 m², działka ozn. geod. nr 37/32 o pow.1649 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 834
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 745, na rzecz osób fizycznych, nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 742/3 o pow. 194 m2 KW GD2W/00049774/5
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 70A zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 276/1 KW GD2W/00016673/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 199/4, na rzecz osoby prawnej
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m².
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 282, na rzecz osoby fizycznej
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą w Warszawie prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/31 o  pow. 175 m² KW GD2W/00058448/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Leśnej 2/1
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0