logo jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Informacja z otwarcia ofert Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-15 15:10:43
2 Informacja z otwarcia ofert Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-01-15 15:10:37
3 Informacja z otwarcia ofert Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-01-15 15:10:07
4 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-15 15:05:32
5 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-15 15:05:29
6 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2021-01-15 15:05:15
7 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-15 15:04:12
8 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-15 15:04:01
9 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-15 12:53:26
10 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-15 12:53:25
11 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-15 12:52:52
12 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-01-15 12:50:46
13 2021 rok Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-15 12:50:26
14 2021 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-01-15 12:50:19
15 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-15 12:37:37
16 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-01-15 12:35:39
17 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-01-15 12:34:51
18 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-13 09:48:46
19 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-13 09:29:55
20 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-13 09:27:24
21 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-13 09:23:04
22 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-13 09:06:44
23 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-13 09:06:36
24 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-12 14:26:02
25 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-01-12 14:21:25
26 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-12 12:21:08
27 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-01-12 12:20:57
28 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-01-12 12:20:13
29 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-12 11:47:45
30 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-12 11:47:32
31 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-01-12 11:46:35
32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-12 10:07:10
33 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-12 10:07:03
34 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-01-12 10:06:47
35 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-12 10:05:56
36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-12 10:04:58
37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-01-12 10:04:22
38 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-12 07:35:36
39 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-01-12 07:34:45
40 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-12 07:34:17
41 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-01-12 07:30:56
42 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-12 07:30:31
43 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-01-12 07:29:02
44 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-01-11 14:57:31
45 Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-01-11 14:57:28
46 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-01-11 14:57:00
47 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-01-11 14:54:49
48 Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-01-11 14:54:40
49 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-01-11 14:53:47
50 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu styczeń 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-11 11:10:36
51 Podatek leśny 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 13:14:36
52 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-08 11:40:23
53 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-01-08 11:40:17
54 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-01-08 11:40:05
55 Podatek od nieruchomości 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 11:31:10
56 Podatek od nieruchomości 2021 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-08 11:30:52
57 Podatek od środków transportowych 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 11:29:52
58 Podatek od środków transportowych 2021 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-08 11:29:40
59 Opłata targowa 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 11:28:49
60 Opłata targowa 2021 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-08 11:28:34
61 Opłata za posiadanie psa 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 11:27:57
62 Opłata za posiadanie psa 2021 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-08 11:27:36
63 Opłata miejscowa 2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 11:27:13
64 Opłata miejscowa 2021 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-08 11:26:50
65 Podatek od nieruchomości 2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-08 11:26:05
66 Podatek leśny 2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-08 11:25:51
67 Podatek od środków transportowych 2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-08 11:25:38
68 Opłata targowa 2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-08 11:25:25
69 Opłata za posiadanie psa 2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-08 11:25:13
70 Opłata miejscowa 2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-08 11:24:56
71 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-08 09:43:19
72 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-08 09:42:48
73 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki skasowanie pliku 2021-01-08 09:41:49
74 Podatki i opłaty lokalne 2021 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-05 15:15:53
75 Koncesja na alkohol 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-05 15:10:21
76 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-05 15:10:08
77 Koncesja na alkohol 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-05 15:09:40
78 Koncesja na alkohol Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-05 15:09:07
79 Koncesja na alkohol 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-05 15:08:51
80 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-01-05 15:08:20
81 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki dodanie pliku 2021-01-05 15:07:26
82 Koncesja na alkohol 2021 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-01-05 15:07:00
83 Informacja o zmianie ogłoszenia Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-04 14:58:22
84 Informacja o zmianie ogłoszenia Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-01-04 14:58:15
85 Informacja o zmianie ogłoszenia Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-01-04 14:57:59
86 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-04 13:53:40
87 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-04 13:52:14
88 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:49:43
89 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:49:39
90 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:44:07
91 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:43:24
92 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:38:38
93 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:38:24
94 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:36:46
95 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:36:44
96 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:35:46
97 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:35:14
98 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:30:09
99 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:30:08
100 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-01-04 13:28:57
101 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-01-04 13:28:50
102 Protokół XX/20 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-01-04 13:27:46
103 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:27:24
104 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:26:13
105 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:25:08
106 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:24:51
107 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:24:23
108 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:22:21
109 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:22:16
110 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-01-04 13:21:17
111 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-01-04 13:21:14
112 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-04 12:56:41
113 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-01-04 12:55:10
114 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-01-04 12:54:26
115 2021 rok - ogłoszenia, informacje umieszczane na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-01-04 12:50:25
116 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-01-04 08:00:00
117 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2020-12-31 11:23:29
118 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2020-12-31 11:23:26
119 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2020-12-31 11:23:12
120 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2020-12-30 15:34:02
121 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2020-12-30 15:33:49
122 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2020-12-30 15:33:46
123 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2020-12-30 15:33:05
124 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2020-12-30 15:28:44
125 Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2020-12-30 15:28:41
126 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2020-12-30 15:03:25
127 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2020-12-30 15:00:30
128 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2020-12-30 15:00:14
129 2021.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu styczeń 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2020-12-30 14:58:47
130 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-30 12:04:47
131 Projekty dofinansowane Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-30 09:41:15
132 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2020 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-29 14:50:49
133 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-29 14:50:24
134 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-29 14:49:33
135 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2020 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-29 14:46:22
136 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-29 14:46:16
137 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-29 14:45:33
138 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-29 10:38:40
139 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-29 10:38:29
140 Zarządzenie Nr 53/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-28 14:31:58
141 Zarządzenie Nr 53/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-28 14:31:19
142 Zarządzenie Nr 53/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-28 14:30:25
143 Protokół XX/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-28 12:36:42
144 Protokół XX/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-28 12:36:06
145 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-28 10:00:59
146 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-28 07:53:51
147 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-28 07:53:45
148 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-28 07:52:58
149 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-23 15:20:55
150 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-23 15:20:32
151 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-23 15:19:40
152 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-23 15:19:02
153 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-23 13:43:18
154 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-23 13:43:06
155 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-23 13:42:30
156 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-23 11:32:47
157 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-23 11:32:46
158 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-23 11:31:40
159 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-23 11:31:06
160 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 15:03:54
161 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 15:03:51
162 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 14:59:13
163 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 14:59:10
164 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 14:49:03
165 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 14:48:55
166 Ogłoszenie o zamówieniu . Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-22 14:35:22
167 Ogłoszenie o zamówieniu . Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-22 14:33:18
168 Ogłoszenie o zamówieniu . Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-22 14:31:49
169 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-22 13:39:08
170 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-12-22 13:39:07
171 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-22 13:36:13
172 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-12-22 13:26:28
173 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-22 12:43:59
174 "Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021 12:00) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-12-22 12:37:40
175 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-22 11:48:00
176 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-22 11:46:46
177 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-22 11:46:18
178 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 11:21:58
179 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 11:21:56
180 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 11:20:54
181 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 11:20:50
182 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 11:17:43
183 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 11:16:56
184 Zawiadomienie Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 11:15:44
185 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 11:15:13
186 Zawiadomienie Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 11:13:25
187 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 11:11:31
188 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 11:11:06
189 Zawiadomienie Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 11:10:55
190 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 11:10:51
191 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 11:10:18
192 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 11:10:17
193 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 11:03:57
194 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 11:03:29
195 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 10:55:50
196 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 10:54:13
197 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 10:54:09
198 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 10:50:55
199 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 10:49:42
200 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 10:49:40
201 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 10:48:20
202 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-22 10:41:11
203 XXI sesja Rady Miasta Helu, 30.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 10:40:48
204 XXI sesja Rady Miasta Helu, 30.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-22 10:40:40
205 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-12-22 10:40:22
206 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-12-22 10:40:08
207 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 10:39:16
208 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 10:38:46
209 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-22 10:38:26
210 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 199/4, na rzecz osoby prawnej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-22 10:37:33
211 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 199/4, na rzecz osoby prawnej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-12-22 10:37:23
212 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 199/4, na rzecz osoby prawnej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-12-22 10:35:19
213 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 08:59:35
214 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 08:59:31
215 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 08:58:02
216 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-22 08:58:00
217 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-22 08:57:21
218 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-22 08:47:55
219 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-12-22 08:43:34
220 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-22 08:14:11
221 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-22 08:12:02
222 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Hel. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-22 08:09:52
223 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2020 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-21 10:42:02
224 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-21 10:41:00
225 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2020 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-21 10:39:34
226 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-18 18:42:17
227 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-18 18:42:16
228 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-18 18:41:38
229 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-17 09:38:19
230 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-16 13:12:44
231 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna (01.01.2021-31.12.2021) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-16 13:09:54
232 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-16 10:27:39
233 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-12-16 10:27:26
234 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-16 10:26:49
235 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-12-16 10:26:41
236 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna (01.01.2021-31.12.2021) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-12-16 10:26:08
237 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna (01.01.2021-31.12.2021) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-12-16 10:25:34
238 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-15 13:22:09
239 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-15 13:22:02
240 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-15 13:20:36
241 Ogłoszenie Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-15 12:58:28
242 Ogłoszenie Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-15 12:56:29
243 Ogłoszenie Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-15 12:53:52
244 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-12-10 13:24:52
245 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-12-10 13:24:33
246 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-12-10 13:24:22
247 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-12-10 13:23:42
248 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-10 09:28:11
249 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-10 09:27:33
250 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-10 09:26:21
251 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 14.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-09 10:32:09
252 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 14.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-09 10:25:57
253 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 14.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-09 10:25:53
254 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 14.12.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-09 10:24:43
255 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 14.12.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-09 10:24:07
256 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-08 10:12:46
257 Protokół VII/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 15:06:38
258 Protokół VII/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 15:06:33
259 Protokół VI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 15:01:35
260 Protokół VI/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 14:59:16
261 Protokół VI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 14:57:36
262 Protokół VI/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 14:57:33
263 Protokół VI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 14:55:13
264 Protokół VI/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 14:55:09
265 Protokół VI/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 13:18:32
266 Protokół VI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 11:03:11
267 Protokół VI/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 11:01:07
268 Protokół VI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:57:06
269 Protokół V/18 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:50:10
270 Protokół V/18 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 10:50:05
271 Protokół V/18 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:46:35
272 Protokół V/18 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 10:46:29
273 Protokół V/18 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:44:08
274 Protokół IV/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:42:39
275 Protokół IV/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:36:24
276 Protokół IV/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 10:36:12
277 Protokół IV/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:31:15
278 Protokół IV/19 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 10:31:13
279 Protokół IV/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 10:26:55
280 Protokół III/18 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 09:57:16
281 Protokół III/18 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 09:54:34
282 Protokół III/18 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 09:51:26
283 Protokół III/18 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-07 09:50:56
284 Dane teleadresowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-07 09:16:57
285 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-12-04 11:47:06
286 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-12-04 11:46:52
287 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-12-04 11:46:35
288 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 11:45:39
289 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 11:45:18
290 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 11:37:33
291 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 11:37:13
292 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 11:37:06
293 Protokół XII/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 09:23:47
294 Protokół XII/19 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 09:19:16
295 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 09:18:36
296 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 09:15:42
297 XII sesja Rady Miasta Helu, 27.11.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 09:15:01
298 XII sesja Rady Miasta Helu, 27.11.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 09:14:53
299 Protokół XI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 09:14:07
300 Protokół XI/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 09:07:07
301 Protokół XI/19 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 09:01:53
302 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 09:01:30
303 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 09:00:16
304 XI sesja Rady Miasta Helu, 27.10.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 08:59:46
305 XI sesja Rady Miasta Helu, 27.10.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 08:59:26
306 Protokół X/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 08:57:58
307 Protokół X/19 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 08:42:21
308 Protokół X/19 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 08:32:10
309 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 08:31:26
310 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 08:30:48
311 X sesja Rady Miasta Helu, 11.09.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 08:30:38
312 X sesja Rady Miasta Helu, 11.09.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 08:30:31
313 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-12-04 08:30:16
314 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-04 08:29:56
315 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-04 08:29:14
316 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Misata Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-03 15:29:57
317 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Misata Helu Iwona Rzepko skasowanie pliku 2020-12-03 15:29:49
318 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Misata Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-03 15:29:42
319 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Misata Helu Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-03 15:23:29
320 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Misata Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-03 15:22:20
321 Zarządzenie Nr 10/120/2020 Burmistrza Helu z dnia 01.12.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2020-12-03 11:55:27
322 Zarządzenie Nr 10/120/2020 Burmistrza Helu z dnia 01.12.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2020-12-03 11:55:12
323 Zarządzenie Nr 10/120/2020 Burmistrza Helu z dnia 01.12.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-03 11:54:17
324 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2020-12-03 11:46:26
325 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2020-12-03 11:42:25
326 Protokół Nr IX/2019 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-03 09:51:34
327 Protokół Nr IX/2019 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-03 09:36:40
328 Debata dot. Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hel Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-03 09:34:40
329 Debata dot. Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hel Mirela Figurska dodanie pliku 2020-12-03 09:34:32
330 Debata dot. Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hel Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-03 09:33:58
331 Debata dot. Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hel Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-03 09:26:22
332 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-03 09:26:02
333 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-12-03 09:24:25
334 IX sesja Rady Miasta Helu, 29.06.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-12-03 09:24:11