logo

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:21:35
2 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-30 11:21:29
3 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-30 11:21:06
4 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:19:44
5 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:18:57
6 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-30 11:18:31
7 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-30 11:18:16
8 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:17:28
9 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:17:03
10 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-30 11:16:22
11 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-30 11:15:58
12 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-03-27 14:02:24
13 Deklaracja dostępności Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-03-27 11:52:49
14 Deklaracja dostępności Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-27 11:52:30
15 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-25 14:51:24
16 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-25 14:51:16
17 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-25 14:49:52
18 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-25 13:53:15
19 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-25 13:52:55
20 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-25 13:52:35
21 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-03-24 10:24:39
22 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-03-24 10:24:36
23 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-24 10:22:49
24 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-03-24 10:22:12
25 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki dodanie pliku 2020-03-24 10:20:39
26 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-24 10:19:05
27 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-24 09:09:45
28 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-24 09:09:06
29 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-24 09:08:54
30 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-24 09:07:27
31 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-24 09:07:22
32 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-24 09:06:16
33 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-23 10:53:27
34 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-23 10:53:23
35 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-23 10:52:43
36 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-20 12:19:25
37 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-20 12:19:20
38 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-20 12:15:45
39 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-20 11:51:52
40 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-20 11:34:12
41 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-20 11:34:07
42 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-20 11:33:43
43 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-20 11:32:51
44 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-20 11:32:26
45 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-20 11:31:42
46 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-20 10:17:23
47 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-20 10:16:25
48 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-20 08:51:37
49 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-20 08:51:34
50 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-19 10:43:18
51 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-19 10:43:13
52 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-19 10:42:32
53 Informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-19 10:42:16
54 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-19 10:31:09
55 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-19 10:24:01
56 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-19 10:23:58
57 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-19 10:23:34
58 nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-17 14:55:57
59 nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-17 14:54:36
60 nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna" Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-17 14:54:11
61 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-17 14:41:58
62 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-17 14:40:29
63 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-17 14:40:04
64 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-17 10:11:07
65 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-17 09:49:20
66 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 16:12:59
67 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 16:11:24
68 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 16:11:03
69 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:57:38
70 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:57:36
71 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński skasowanie pliku 2020-03-16 15:57:29
72 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:56:29
73 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:56:19
74 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński skasowanie pliku 2020-03-16 15:56:04
75 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:56:02
76 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:53:28
77 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:52:16
78 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.:"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel" Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 15:51:52
79 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:45:40
80 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:43:43
81 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020" Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 15:35:45
82 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:33:33
83 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha" Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:28:17
84 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-03-16 15:01:25
85 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-16 15:01:17
86 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 13:30:00
87 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha" Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 13:27:00
88 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 10:36:21
89 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-16 10:36:11
90 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-16 10:35:42
91 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 09:20:02
92 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 09:12:08
93 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-16 09:12:05
94 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 09:08:41
95 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-16 08:33:32
96 Protokoły z posiedzenia Komisji Stypendialnej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-16 08:32:38
97 Zawiadomienie dotyczące niezwoływania XVI sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-12 13:18:54
98 Zawiadomienie dotyczące niezwoływania XVI sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-12 13:18:28
99 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 13:17:59
100 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 13:17:57
101 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 12:01:45
102 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 12:00:47
103 XVI sesja Rady Miasta Helu, 25.03.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 11:59:46
104 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-03-12 11:59:20
105 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 11:58:29
106 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 11:56:24
107 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 11:06:26
108 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 11:06:23
109 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 11:01:27
110 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 11:01:13
111 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 10:55:52
112 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 10:40:11
113 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 10:35:54
114 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:57:16
115 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:56:50
116 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:56:02
117 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-10 10:56:01
118 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:55:22
119 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:54:39
120 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-10 10:54:37
121 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:53:57
122 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:52:50
123 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-10 10:52:47
124 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:51:37
125 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-10 09:05:02
126 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-10 09:04:51
127 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-10 09:04:01
128 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-10 09:03:21
129 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-10 09:01:53
130 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-10 09:01:33
131 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-09 13:40:16
132 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-09 13:37:42
133 Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 11:07:16
134 Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 11:07:09
135 Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 11:06:48
136 Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 11:02:48
137 Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 11:02:45
138 Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 11:02:29
139 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:58:21
140 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:58:12
141 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:57:46
142 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:52:04
143 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:52:01
144 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:51:25
145 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:48:23
146 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:48:21
147 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:47:53
148 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:43:36
149 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:43:34
150 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:43:08
151 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:41:17
152 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:40:46
153 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:40:16
154 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:39:09
155 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:39:06
156 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:38:15
157 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 09:52:59
158 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19 Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 09:52:31
159 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 09:49:48
160 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-05 08:47:54
161 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-05 08:47:51
162 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-05 08:46:55
163 Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-04 15:16:33
164 Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-04 15:15:42
165 Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-04 15:15:11
166 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-04 14:33:56
167 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-04 14:33:52
168 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-04 14:30:50
169 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-04 14:27:51
170 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-04 14:25:17
171 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:21:10
172 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:20:52
173 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-03-04 10:20:38
174 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:20:27
175 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-04 10:20:25
176 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:19:54
177 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:19:34
178 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-03-04 10:19:14
179 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:18:55
180 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-04 10:18:49
181 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 09.03.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-03 14:25:32
182 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 09.03.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-03 14:24:26
183 Posiedzenia Komisji Stypendialnej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-03 14:22:02
184 Dyżury radnych w marcu 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-03 10:01:05
185 Dyżury radnych w marcu 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-03 10:01:02
186 Dyżury radnych w marcu 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-03 10:00:37
187 Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-03 09:21:43
188 Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-03 09:21:39
189 Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-03 09:21:18
190 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:39:43
191 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-28 08:39:19
192 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:39:02
193 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-28 08:38:45
194 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:36:56
195 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:36:32
196 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-28 08:36:03
197 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-28 08:35:38
198 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:34:54
199 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:34:14
200 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-28 08:33:41
201 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-28 08:30:27
202 2020.02.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-27 13:59:31
203 2020.02.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-27 13:59:28
204 2020.02.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-27 13:58:29
205 SG-01 Statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2019 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-27 11:07:14
206 SG-01 Statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2019 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-27 11:07:03
207 SG-01 Statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2019 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-27 11:06:33
208 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 14:06:20
209 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 12:16:39
210 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 12:14:45
211 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:55:38
212 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:55:32
213 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:55:02
214 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:55:01
215 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:54:31
216 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:54:20
217 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:53:08
218 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:53:07
219 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-26 11:52:01
220 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:08:28
221 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:02:56
222 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:02:52
223 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:23:12
224 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych za 2019 rok Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-26 10:21:29
225 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych za 2019 rok Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-26 10:21:15
226 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:20:36
227 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:20:28
228 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych za 2019 rok Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-26 10:20:00
229 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:19:13
230 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:19:10
231 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:17:10
232 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:17:00
233 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:15:25
234 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-26 10:14:05
235 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:13:47
236 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-26 10:04:26
237 Projekty realizowane z Funduszy Europejskich Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:03:10
238 Protokół XIV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-26 09:47:06
239 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-25 13:52:59
240 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-25 13:52:55
241 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-25 13:51:52
242 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 12:12:53
243 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 12:12:47
244 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-25 12:06:33
245 Uchwała nr XIII/76/07 Rady Miasta Helu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:31:28
246 Uchwała nr XIII/76/07 Rady Miasta Helu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:31:25
247 Uchwała nr XIII/76/07 Rady Miasta Helu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:30:55
248 Uchwała nr XIV/79/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:30:40
249 Uchwała nr XIV/79/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:30:38
250 Uchwała nr XIV/79/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:30:03
251 UCHWAŁA NR XXXVII/223/09 Rady Miasta Helu z dnia 24 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:28:53
252 UCHWAŁA NR XXXVII/223/09 Rady Miasta Helu z dnia 24 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:28:47
253 UCHWAŁA NR XXXVII/223/09 Rady Miasta Helu z dnia 24 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:26:45
254 Obwieszczenie Burmistrza Helu o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:26:19
255 Obwieszczenie Burmistrza Helu o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:24:10
256 Obwieszczenie Burmistrza Helu o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:23:33
257 Uchwała nr L/295/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:23:11
258 Uchwała nr L/295/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:23:02
259 Uchwała nr L/295/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:22:48
260 Przygotowany MPZP dla obszaru działek ozn. geod. nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z.Przybyszewskiego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:22:32
261 Przygotowany MPZP dla obszaru działek ozn. geod. nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z.Przybyszewskiego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:21:53
262 Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:21:31
263 Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:21:24
264 Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:20:39
265 Przygotowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:20:21
266 Przygotowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:20:10
267 Uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:19:47
268 Uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:19:44
269 Uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:19:07
270 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:18:42
271 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:18:11
272 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:17:27
273 Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 44/3 położonego w Helu przy ul. Helskiej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:17:04
274 Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 44/3 położonego w Helu przy ul. Helskiej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:16:59
275 Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 44/3 położonego w Helu przy ul. Helskiej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:15:36
276 MPZP dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:15:21
277 MPZP dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:15:11
278 Uchwała nr XVI/116/2004 Rady Miasta Helu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:14:38
279 Uchwała nr XVI/116/2004 Rady Miasta Helu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:14:33
280 Uchwała nr XVI/116/2004 Rady Miasta Helu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:14:06
281 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:13:50
282 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:13:40
283 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:13:01
284 Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 153/1 - położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:12:46
285 Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 153/1 - położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:12:39
286 Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 153/1 - położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:11:24
287 MPZP dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:10:59
288 MPZP dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:10:46
289 Uchwała nr XXII/162/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 150, położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:09:46
290 Uchwała nr XXII/162/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 150, położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:08:28
291 Uchwała nr XXII/162/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 150, położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:07:48
292 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 r. w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:07:05
293 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 r. w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:07:01
294 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 r. w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:06:04
295 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:05:46
296 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:05:36
297 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:03:49
298 Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 - położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:03:30
299 Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 - położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:03:26
300 Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 - położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:01:30
301 MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:57:09
302 MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:57:04
303 Uchwała nr X/84/95 Rady Miasta Helu z dnia 5 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hel. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:56:35
304 Uchwała nr X/84/95 Rady Miasta Helu z dnia 5 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hel. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:56:30
305 Uchwała nr X/84/95 Rady Miasta Helu z dnia 5 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hel. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:55:40
306 Uchwała nr XX/153/2000 Rady Miasta Helu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem 111/3 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:55:25
307 Uchwała nr XX/153/2000 Rady Miasta Helu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem 111/3 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:55:05
308 Uchwała nr XLIV/317/2002 Rady Miasta Helu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:54:46
309 Uchwała nr XLIV/317/2002 Rady Miasta Helu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:54:01
310 Uchwała nr XIII/83/03 Rady Miasta Helu z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:53:42
311 Uchwała nr XIII/83/03 Rady Miasta Helu z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:53:10
312 Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:52:05
313 Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:52:03
314 Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:50:52
315 MPZP dla obszaru działek nr nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:50:33
316 MPZP dla obszaru działek nr nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:50:22
317 Uchwała nr IX/60/99 Rady Miasta Helu z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek oznaczonych numerami 44/2 i 45 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:49:39
318 Uchwała nr IX/60/99 Rady Miasta Helu z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek oznaczonych numerami 44/2 i 45 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:49:31
319 Uchwała nr IX/60/99 Rady Miasta Helu z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek oznaczonych numerami 44/2 i 45 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:49:12
320 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:48:45
321 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:48:39
322 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:47:54
323 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:47:46
324 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:47:18
325 MPZP dla obszaru działek 44/2 i 45 położonych w Helu przy ulicy Bocznej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:47:04
326 MPZP dla obszaru działek 44/2 i 45 położonych w Helu przy ulicy Bocznej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:46:26
327 MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:45:55
328 MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:44:33
329 MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:44:07
330 2010.04.20 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:42:49
331 2010.04.20 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:40:49
332 2010.04.20 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:40:09
333 2011.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:39:42
334 2011.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:37:02
335 2011.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:36:18
336 2012.04.26 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:32:26
337 2012.04.26 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:32:22
338 2012.04.26 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:31:45
339 2013.04.25 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:31:23
340 2013.04.25 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:31:20
341 2013.04.25 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:30:50
342 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:30:20
343 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:29:16
344 2015.04.22 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:28:47
345 2015.04.22 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:28:24
346 2015.04.22 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:27:56
347 2016.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:27:13
348 2016.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:25:59
349 2016.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:25:14
350 Informacje o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:24:11
351 Informacje o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:24:06
352 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:22:51
353 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:22:38
354 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-24 11:10:55
355 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-24 11:10:42
356 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-24 11:10:23
357 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 11:08:53
358 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 11:08:50
359 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 09:32:01
360 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 09:31:59
361 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:31:54
362 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 09:31:30
363 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 09:31:27
364 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:30:56
365 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 09:30:44
366 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 09:30:38
367 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:30:27
368 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:29:14
369 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-24 07:56:50
370 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-24 07:56:46
371 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych rok 2019 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 14:07:51
372 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych rok 2019 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 14:07:45
373 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych rok 2019 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 14:07:29
374 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-21 13:52:11
375 G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 13:49:18
376 G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 13:49:11
377 G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 13:48:40
378 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-21 13:25:27
379 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-21 13:25:16
380 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:46:22
381 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:46:20
382 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:45:54
383 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:19:43
384 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:19:40
385 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:19:15
386 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O. O. EKOHEL Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:18:18
387 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESÓW ZARZĄDU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:17:03
388 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:15:06
389 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:14:55
390 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:14:24
391 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:13:33
392 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:13:31
393 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:13:06
394 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:04:57
395 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA HELU Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:01:59
396 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 11:52:14
397 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 11:52:12
398 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:51:50
399 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 11:50:48
400 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 11:50:44
401 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:50:03
402 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SEKRETARZA MIASTA HELU Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:45:20
403 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 11:03:47
404 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 11:03:47
405 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:01:42
406 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-21 10:29:06
407 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-21 10:28:59
408 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-20 15:13:07
409 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-20 15:12:59
410 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-20 14:57:16
411 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-20 14:57:12
412 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-20 11:00:43
413 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-20 10:38:33
414 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-20 09:32:40
415 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-20 09:31:29
416 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-20 09:17:44