obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.

Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel polegającej na: 1) Wykonywaniu aranżacji i nasadzeń kwiatów sezonowych na rabatach i w donicach rozstawionych na terenie miasta Hel. Systematyczne prowadzenie kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych kwietników i rabat, 2) Kompleksowa pielęgnacja połączona z rekultywowaniem kwiatów i roślinności wielosezonowej, w tym krzewów, 3) Kompleksowa pielęgnacja drzew iglastych i liściastych, 4) Kompleksowa pielęgnacja trawników, 5) Wykonywanie innych zadań związanych z zielenią miejską.

Główny Kod CPV: 77310000-6

 

3. Wartość zamówienia;

Wartość zamówienia wynosi 65.577,10 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 10/100).

 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia;

EKOHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  bok@ekohel.pl,  ul. Kuracyjna 3,  84-150,  Hel,  kraj/woj. Pomorskie.

 

5. Podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

Uzasadnienie:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKOHEL Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółką sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółce.

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.

7.  Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Informację o zamiarze zawarcia umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 550047254-N-2020

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia o którym mowa w art. 95 ust 1 i 2.

Informację o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  510066657-N-2020 w dniu 17.04.2020 r.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZIELEŃCE .pdf pdf 195.8 KB Mariusz Fafiński 2020-04-17 16:07:47 636

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mariusz Fafiński 2020-04-17 14:04:52
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-06-24 14:42:17