obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców, część nieruchomości gruntowej ujawnionej w KW GD2W /00027402/7, ozn. geod. nr 738/3, o pow. 436 m2, ozn. geod. nr 738/3, o pow. 158 m2, ozn. geod. nr 738/3, o pow. 450 m2, ozn. geod. nr 738/3, o pow. 537 m2, ozn. geod. nr 738/3, o pow. 173 m2, ozn. geod. nr 738/3, o pow. 400 m2
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 49, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców, nieruchomość gruntowa ozn. geod. nr 298/18 i 296/7 o pow.81 m², KW GD2W /00016673/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14-16 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – kontynuacja umowy, przy ul. Leśnej 14-16 - części działki ozn. geod. nr 150/5 i 150/7 o łącznej pow. 13.200 m² KW GD2W/00035770/6
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 88-90, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 451 o pow.10 m², KW GD2W /00034171/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Maszopów, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 273/8 o pow.20 m², KW GD2W /00019059/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 16, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 150/7 o pow.100 m², KW GD2W /00035770/6
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wuja Klemensa przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 206/19, 209, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 147/8 o łącznej powierzchni 1100 m2, KW GD2W/00033246/0, GD2W/00046463/1, GD2W/00043680/7, GD2W/00034424/9, GD2W/00025437/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.82 m², KW GD2W/00047586/6
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr. nr 759/2 o pow.49 m² GD2W/00049775/2
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy ( kontynuacja umowy) teren plaży - części działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7 KW GW2W/00025669/2 i ozn. geod. nr 815 KW GW2W/00059645/5, nr 568/5 KW GD2W/00032627/8 na odcinku kilometra brzegu morskiego 37,59 do 38,00
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do dalszej dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy (kontynuacja umowy) część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 35/40,35/39 o pow.1385,50 m² KW GD2W/00044570/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14, przeznaczonej do najmu na pisemny wniosek, część nieruchomości, ozn. geod. nr 150/6 KW GD2W/00035770/6.
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do najmu na pisemny wniosek, część nieruchomości, ozn. geod. nr 35/40,35/39 KW GD2W/00044570/0 o pow. 20 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy ( kontynuacja umowy) teren plaży - części działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7 KW GW2W/00025669/2 i ozn. geod. nr 815 KW GW2W/00059645/5 na odcinku kilometra brzegu morskiego 37,59 do 38,00
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy (kontynuacja umowy) część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 160, KW GD2W /000042004/8 o pow. 225 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy (kontynuacja umowy) część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 563/12, KW GD2W /000035524/7 o pow. 7,5 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców (kontynuacja umowy) część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2, KW GD2W/00047586/6 o pow.100 m2
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Hotel Hel spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, teren plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km 34.5 do km 34.7, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0 oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5