obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz.344,1113) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców (kontynuacja umowy)

 

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2,  KW GD2W/00047586/6 o pow.100 m2
 2. opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana
 3. okres dzierżawy : dwa lata od daty podpisania umowy
 4. cel dzierżawy : działalność parkingowa
 5. cena  czynszu dzierżawnego w skali roku : 11.440,00 zł (brutto)
 6. czynsz płatny w dwóch ratach : w terminie do dnia 15 lipca i 15 sierpnia każdego roku dzierżawy przedmiotowego gruntu
 7. wysokość czynszu może ulegać waloryzacji o  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 8. dzierżawca zobowiązany będzie do:
  • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, odbioru odpadów komunalnych itp.
  • wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedną przenośną toaletę.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

Hel, dnia 04.07.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - kontynuacja umowy (Helkamp).docx docx 15.7 KB Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:26:27 169
2 SKM_C258_ko23070410011.pdf pdf 279.2 KB Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:26:44 176

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:25:22
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:27:43
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2023-07-04