obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Hotel Hel spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku

1 teren  plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km 34.5 do km 34.7, stanowiącego część działek ozn. geod. nr  34/6 KW  GD2W/00057307/0 oraz  ozn. geod. nr  812 KW GD2W/00059645/5
2 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
3 okres dzierżawy–  od daty podpisania umowy do dnia 30 września 2025 roku
4 cel dzierżawy –prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej a także prowadzenie usług gastronomicznych
5 cena czynszu dzierżawnego w skali roku –  10.000,00 zł brutto                                                            
6 czynsz płatny w terminie do dnia 30 lipca  każdego roku dzierżawy
7 szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dnia 16.03.2023 r.


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - dzierżawa plaża Hotele Polskie sp. zo.o..docx docx 14.9 KB Dawid Lewandowski 2023-03-16 11:47:39 186
2 SKM_C258_ko23031612290.pdf pdf 246.6 KB Dawid Lewandowski 2023-03-16 11:47:39 189

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-03-16 11:46:02
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-03-16 11:47:54