obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t.  Dz. U. z 2023 r., poz. 344,1113) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy ( kontynuacja umowy)

  1. teren plaży - części działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7 KW GW2W/00025669/2 i ozn. geod. nr 815 KW GW2W/00059645/5 na odcinku kilometra brzegu morskiego 37,59 do 38,00
  2. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
  3. okres dzierżawy–   od 01.10.2023 roku do 31.12.2027 roku z tym, że działalność prowadzona będzie wyłącznie od 01.05 do 30.09 każdego roku obowiązywania umowy
  4. cel dzierżawy – prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej wraz z organizacją kąpieliska strzeżonego na dz. ozn. geod. nr 111/7 na odcinku 100 m
  5. wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku – 5.720,00 zł brutto
  6. wysokość czynszu może ulegać waloryzacji o  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  7. czynsz płatny  w terminie do dnia 15 lipca  każdego roku dzierżawy przedmiotowego gruntu

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dnia 04.07.2023 r.

 

Z up. Burmistrza Helu

                                                                                                                         Jarosław Pałkowski

       Zastępca Burmistrza Helu

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - kontynuacja umowy (dzierżawa mała plaża).docx docx 15.4 KB Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:37:00 176
2 SKM_C258_ko23070410021.pdf pdf 266.8 KB Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:37:00 164

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:34:51
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-07-04 10:37:12
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2023-07-04