obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu, przy ul. Dworcowej,  przeznaczonej do dzierżawy 
na pisemny wniosek dzierżawców


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, zm. z 2023 r., poz. 1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców

1.    część nieruchomości gruntowej ujawnionej w KW GD2W /00027402/7
    ozn. geod. nr 738/3,  o pow. 436 m2
    ozn. geod. nr 738/3, o pow. 158 m2
    ozn. geod. nr 738/3, o pow. 450 m2
    ozn. geod. nr 738/3, o pow. 537 m2
    ozn. geod. nr 738/3, o pow. 173 m2
    ozn. geod. nr 738/3, o pow. 400 m2
2.    planowany okres dzierżawy - 01.01.2024 roku do 31.12.2026 roku

3.    opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa 

4.    przeznaczenie- pod uprawy warzywnicze

5.    czynsz dzierżawny naliczony zostanie zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Helu nr 2/0050/2019  z dnia 11 stycznia 2019 roku w  sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania, zamienionego Zarządzeniem Nr 01/0050/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku

6.    czynsz płatny w skali rocznej

7.    dzierżawca zobowiązany będzie do:
-    utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,  
-    zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy w tym wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dnia 14.12.2023 roku
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 WYKAZ - dzierżawa Dworcowa ( uprawy warzywnicze).docx docx 1 MB Dawid Lewandowski 2023-12-14 12:43:32 92
2 SKM_C258_ko23121413061.pdf pdf 350.2 KB Dawid Lewandowski 2023-12-14 12:44:10 90

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-12-14 12:42:44
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-12-14 12:44:15
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2023-12-14