obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   
przeznaczonej do najmu


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14, przeznaczonej do najmu na pisemny wniosek

1    część nieruchomości, ozn. geod. nr 150/6 KW GD2W/00035770/6 o pow.15 m² 
2    planowany okres najmu : do dnia 31 grudnia 2024 roku
3    opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana obiektem garażowo-gospodarczym stanowiącym własność Gminy
4    przeznaczenie: cele garażowo-gospodarcze
5    czynsz najmu naliczony zostanie zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Helu nr 2/0050/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w  sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania, zamienionego Zarządzeniem Nr 01/0050/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku
6    wysokość czynszu może  ulegać zmianom jeżeli zmianie ulegnie wymienione w pkt 5 Zarządzenie Burmistrza Helu, jednakże w okresach nie krótszych niż jeden rok
7    czynsz płatny  w terminie do dnia 15  każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu


Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dn. 05.09.2023 r.
         


                                                                                                                                                                                                                                                                up. burmistrza Helu
                                                                                                                                                                                                                                                        mgr inż. Jarosław Pałkowski
                                                                                                                                                                                                                                                           zastępca burmistrza Helu

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - najem obiektu garażowo-gospodarczego.docx docx 17.4 KB Dawid Lewandowski 2023-09-05 13:53:20 139
2 SKM_C258_ko23090512370.pdf pdf 276 KB Dawid Lewandowski 2023-09-05 13:53:20 143

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-09-05 13:50:25
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-09-05 13:53:25
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2023-09-05