obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 12 lipca 2020 r.
Bezpłatny dowóz dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej do obwodowych komisji wyborczych
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r.
Bezpłatny dowóz dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej do obwodowych komisji wyborczych
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
Postanowienie nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Postanowienie nr 41/I/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 8 czerwca 2020 r. o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Dodatkowe zgłoszenia - Informacja Komisarza Wyborczego w Slupsku I z dnia 12 czerwca 2020 r. w celu powołania w mieście Hel Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 162/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie głosowania korespondencyjnego.
Informacja dla komitetów wyborczych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Formularze aktualnych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.