obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Zakończenie procesu wyborczego wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Odpowiedź Burmistrza Helu na wniosek Poczty Polskiej S.A. o przekazanie danych ze spisów wyborców
Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2020 r. dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych.
Informacja dla komitetów wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 7 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2020 r. dot. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku na temat przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju
Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zarządzenie nr 7/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej