obrazek loga jednostki
treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Helu

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) informuję, że w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie miasta Helu

BURMISTRZ HELU

wyznaczył następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych:

 

1. Tablice informacyjne znajdujące się przy:

1) ulicy Wiejskiej 2, 3, 52/54, 78, 109;

2) ulicy Leśnej 3,

3) ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego – przy kiosku „Ruch”;

4) ulicy Bałtyckiej - przy przystanku PKS;

5) ulicy Bałtyckiej - przy latarni morskiej;

6) skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Adm. Steyera;

7) dworcu PKP;

8) skrzyżowaniu ulic Wiejska, Sikorskiego i kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego;

9) ulicy Obrońców Helu 4;

10) ulicy Admirała Steyera 6;

11) skrzyżowaniu ulic Leśna i Adm. Steyera;

12) Bulwarze Nadmorskim im. prof. K. Demela- 3 tablice,

13) na słupie ogłoszeniowym przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Wuja Klemensa.

2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na:

1) słupie ogłoszeniowym przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Wuja Klemensa;

2) tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Helu;

3) tablicy informacyjnej na budynku Urzędu Miasta Helu – ul. Wiejska 50;

4) tablicy informacyjnej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu – od strony ul. Morskiej;

5) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.

 

Burmistrz Helu

/-/ Mirosław Wądołowski

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-06-15 12:06:22
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-06-15 12:15:48
Autor informacji Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-06-08