obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać złożone/przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r.). Zgłoszenia kandydatów mogą być dokonywane elektronicznie - w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny). W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) lub adres e-mail: ratusz@gohel.pl

 

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udziela urzędnik wyborczy.

Burmistrz Helu

Mirosław Wądołowski

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-06-05 09:50:06
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-06-05 09:51:31
Autor informacji Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-06-05