obrazek loga jednostki
treść strony

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Helu

z dnia 12 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Helu podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

ulice: Admirała Steyera 14, 16, 18, 20, 32, 34, 38, 40, 46, 48, Bałtycka, Bulwar Nadmorski, Kaszubska, Kuracyjna, Leśna, Maszopów, Sosnowa, Wiejska
24 - 143, Żeglarska, Stefana Żeromskiego 8, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24

Urząd Miasta, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

ulice: Admirała Steyera 4, 6, 8, 10, 12, Boczna, Bursztynowa, Dworcowa, Helska, Kapitańska, kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, Komandorska, Księdza Hieronima Grzeni, Lipowa, Morska, Obrońców Helu, Plażowa, Portowa, Rybacka, Sikorskiego, Szkolna, Sztormowa, Wiejska 2 - 23, Wuja Klemensa, Wydmowa, Stefana Żeromskiego 2, 4, 5, 6, 7

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1, 84-150 Hel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Helu najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Helu

Mirosław WĄDOŁOWSKI

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie_o_obwodzie_221101.odt odt 17.2 KB Adrian Albecki 2020-06-12 18:19:37 641

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-06-12 15:29:12
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-06-12 19:48:42
Autor informacji Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-06-12