obrazek loga jednostki
treść strony

Przewodniczący                                                                                                       

Rady Miasta Helu

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) zwołuję XVI sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu.

Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 16/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok,

b) projekt uchwały nr 17/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

c) projekt nr 18/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Puckiego Spółki z o.o. z siedzibą w Pucku na dofinansowanie zakupu zmywarki z termo-dezynfekcją,

d) projekt uchwały nr 19/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu,

e) projekt uchwały nr 20/2020 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu,

f) projekt uchwały nr 21/2020 w sprawie  zaopiniowania  projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

                                                                                                                     Przewodniczący rady

                                                                                                                          /-/ Marek Chroń

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 projekt nr 16 2020.pdf pdf 133.2 KB Mirela Figurska 2020-04-27 13:13:45 632
2 projekt nr 17 2020.pdf pdf 447 KB Mirela Figurska 2020-04-27 13:17:14 627
3 projekt nr 18 2020.pdf pdf 269 KB Mirela Figurska 2020-04-27 13:17:16 689
4 projekt nr 19 2020.pdf pdf 271.6 KB Mirela Figurska 2020-04-27 13:17:18 638
5 projekt nr 20 2020.pdf pdf 358.2 KB Mirela Figurska 2020-04-27 13:17:20 622
6 projekt nr 21 2020.pdf pdf 789.1 KB Mirela Figurska 2020-04-27 13:17:23 631
7 zalacznik do projektu nr 21.pdf pdf 1.9 MB Mirela Figurska 2020-04-27 13:29:36 580
8 protokół XVI.pdf pdf 420.7 KB Mirela Figurska 2020-06-26 13:26:50 641

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-04-24 20:05:31
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-06-26 13:26:53