obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   
przeznaczonej do użyczenia


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Pucku

Przedmiot użyczenia

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ulicy Leśnej 6, składająca się z działek dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzona jest Księga Wieczysta GD2W/00017659/0

ozn. geod. nr 746    o pow.107 m2 
ozn. geod. nr 586/4 o pow.204 m2
ozn. geod. nr 435/3 o pow.251 m2
ozn. geod. nr 438/5 o pow.  66 m2 

Termin

Oddanie w użyczenie następuje na okres dziesięciu lat od daty podpisania umowy użyczenia.

Przeznaczenie

Miejsca postojowe naziemne dla samochodów osobowych w tym  dla osób niepełnosprawnych.

Koszty
     
Oddanie w użyczenie  jest bezpłatne. Biorący do używania  ponosi koszty związane z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu.
    

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


                                                                                                                                                                          Hel, dn. 13.02.2024 r.

                                                                                                                                                                           up. burmistrza Helu
                                                                                                                                                                           Jarosław Pałkowski
                                                                                                                                                                       zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz użyczenie - na rzecz SMLW w Pucku.docx docx 16.2 KB Dawid Lewandowski 2024-02-13 11:46:56 55
2 SKM_C258_ko24021312200.pdf pdf 254.7 KB Dawid Lewandowski 2024-02-13 11:46:56 63

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-02-13 11:43:44
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-02-13 11:47:09