obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
IV sesja Rady Miasta Helu, 24.07.2024 r.
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.07.2024 r
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zawieszeniu postępowania administracyjnego.
Postanowienie Burmistrza Helu.
Obwieszczenie Burmistzra Helu.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o terminie składania wniosków o przyznanie Lokalu Mieszkalnego w nowo budowanych budynkach położonych w Helu przy ulicy Kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu, 17.07.2024 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji gospodarczej Rady Miasta Helu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Przebudowaul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej sanitarnej oraz siecią wodociągową.
Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Burmistzra Helu.
Obwieszczenie Burmistzra Helu.
Zawiadomienie o III sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Miasta Helu ds. przyznawania nagród za osiągnięcia artystyczne.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Miasta Helu ds. przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe.
Dyżury radnych w czerwcu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji gospodarczej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu.
Komisarz Wyborczy w Słupsku I - Informacja o aktualnych obwodach komisji wyborczych na obszarze właściwości
Informacja o rozpczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Załączniki do pobrania
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1
Informacja dla Przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji gospodarczej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Pierwsze posiedzenie OKW w Helu 04.06.2024 r.
POSTANOWIENIE NR 434/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Obwieszczenie Burmistzra Helu.
wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW w Helu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.
INFORMACJA
Informacja dla nowo wybranej Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie nr. 3/120/2024 Burmistrza Helu w sprawie opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia II Festiwalu ,,Morze Muzyki".
Postanowienie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Ogłoszenie Burmistrza Helu - projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr.15/0050/2024 burmistrza Helu z 208 marca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia II Festiwalu ,,Morze Muzyki".
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Helu dot. zwołania pierwszego posiedzenia komisji.
POSTANOWIENIE NR 197/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Stowarzyszenia Alternatywny Cypel ( kontynuacja umowy).
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Helu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady Miasta Helu, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 4 marca 2024 roku
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 4 marca 2024 roku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej 06.03.2024r
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania Miejskiej i Wyborczej w Helu
Postanowienie Nr 148/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Hel w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu 26.02.2024r
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborów, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Starosty Puckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zawiadomienie o LIV sesji RM
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 19 lutego 2024 roku
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Obwieszczenie Burmistrza Helu
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu na stanowisko samorządowe pomocnicze Aspirant Pracy Socjalnej.
Wyka nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do użyczenia
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na dzierżawę terenu położoneho w Helu, przy ul. Adm. Steyera.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Helu przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy, przy ul. Wiejskiej 87.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w spr. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego.
Dyżury radnych miasta Helu w lutym 2024 r.
obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 5 lutego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 109 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy- kontynuacja umowy sezonowej
) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku II Wydział Cywilny Rodzinny
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu 29.01.2024r
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Usługi. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2024
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi związane z odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Helu w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024
Zawiadomienie o LIII sesji RM
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Usługi. Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym od 01.01.203 - 31.12.2023 r.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Usługi. Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo - rekreacyjnym połozonym w Gminie Miejskiej Hel.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I Nr 54/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta Hel na okręgi wyborcze.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o projekcie opieki nad zwierzętami 2024.doc
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Wykaz nieruchomości położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod ogródki gastronomiczne.
Wykaz nieruchomości położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres od 01.05.2024 roku do 30.09.2024 roku
Wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 115 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy.
Wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Sikorskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy