obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Budimex Mobility SA z siedzibą w Gdańsku część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 145/20 o pow. 37 m2 KW GD2W/00030111/4
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu Nr LIV/413/23 z dnia 28 lutego 2024 roku w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat, z dotychczasowym dzierżawcą, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 KW GD2W/00033246/0 i 727/3 KW GD2W 00034171/0 o łącznej pow. 34 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 257 KW GD2W/00016673/7 o pow. 1 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 67 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 KW GD2W/00019059/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 96 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 451 o pow.8 m², KW GD2W/00034171/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 96 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 451 KW GD2W/00034171/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 75 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow. 8 m², KW GD2W/00019059/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Stowarzyszenia Alternatywny Cypel ( kontynuacja umowy) część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 517 o pow. 500 m², KW GD2W /00048223/1
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 87 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 451 o pow.15 m², KW GD2W/00034171/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 109 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy- kontynuacja umowy sezonowej
) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – kontynuacja umowy 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod ogródki gastronomiczne, lokalizowane przed lokalami stanowiącymi własność dzierżawców celem powiększenia powierzchni konsumenckich, istniejących w funkcjonujących lokalach gastronomicznych
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres od 01.05.2024 roku do 30.09.2024 roku stoiska przy Bulwarze Nadmorskim od numeru 1 -6 o pow. 10 m2 każde, części działki ozn. geod. nr 565/2 KW GW2W/00035524/7
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 115 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – kontynuacja umowy sezonowej, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 451 o pow.8 m², KW GD2W/00034171/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Sikorskiego Sikorskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 48/22 o pow. 100 m², KW GD2W/00050235/5