obrazek loga jednostki
treść strony

Zarządzenie Nr 50/0050/2023
Burmistrza Helu
z dnia 11 września 2023 r.

 

w sprawie powołania obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art, 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.2022.1277 - t.j. z późn.zm.). oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 63/2023 z dnia
17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Dla sprawnego funkcjonowania obsługi informatycznej wyborów - ustanawia się miejskiego koordynatora ds. informatyki w osobie p. Adriana Albeckiego.
 2. Miejski koordynator ds. informatyki odpowiada za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na terenie Gminy Miejskiej Hel.
 3. Szczegółowy katalog zadań koordynatora określa załącznik nr 3 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 63/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

§2

 1. W celu zapewnienia właściwej obsługi informatycznej wyborów - powołuje się operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Hel, w osobach:
  1) Mirela Figurska
  2) Dawid Lewandowski
  3) Agata Osiewała
 2. Zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 63/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

§ 3.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ HELU
                                                                                                                                                                               Mirosław WĄDOŁOWSKI

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 powołanie obsługi informatycznej.pdf pdf 302.6 KB Katarzyna Machtyl 2023-09-14 15:36:44 138

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Katarzyna Machtyl 2023-09-14 15:14:49
Ostatnia aktualizacja Katarzyna Machtyl 2023-09-14 15:52:50
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2023-09-11