obrazek loga jednostki
treść strony


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   
przeznaczonej do użyczenia


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do użyczenia 

Przedmiot użyczenia

Budynek zaplecza socjalnego dla portu jachtowego wraz punktem informacji turystycznej  oraz kontenerem biurowym, położonym w Helu, w porcie morskim, na części działki  ozn.  geod. nr  573/54 o pow.0,4963 ha ( uprzednio dz.573/40)  KW GD2W/00025334/5 będącej w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Morskiego Hel spółka z o.o. z siedzibą w Helu.

Termin

Oddanie w użyczenie następuje od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2033 roku. Jest to kontynuacja umowy użyczenia zawartej dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Koszty
     
Oddanie w użyczenie  jest bezpłatne. Biorący do używania  ponosi koszty związane z eksploatacją budynku oraz kontenera biurowego w tym także w zakresie ubezpieczenia.
    

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dn. 07.09.2023 r.
         


                                                                                                                                                                                                                                                                  up. burmistrza Helu
                                                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Jarosław Pałkowski
                                                                                                                                                                                                                                                            zastępca burmistrza Helu


                                        
    
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz użyczenie - budynek zaplecza socjalnego.docx docx 16 KB Dawid Lewandowski 2023-09-07 10:14:12 131

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-09-07 10:11:31
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-09-07 10:14:27