obrazek loga jednostki
treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Helu

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 114, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1277 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na dzień 15 października 2023r. :

 

1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

1) Tablice informacyjne znajdujące się przy:

a) ulicy Wiejskiej 2, 3, 52/54, 78;

b) ulicy Leśnej 3;

c) ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego – przy kiosku „Ruch”;

d) ulicy Bałtyckiej - przy przystanku PKS;

e) ulicy Bałtyckiej - przy latarni morskiej;

f) skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Adm. Steyera;

g) dworcu PKP;

h) skrzyżowaniu ulic Wiejska, Sikorskiego i kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego;

i) ulicy Obrońców Helu 3;

j) ulicy Admirała Steyera 6;

k) skrzyżowaniu ulic Leśna i Adm. Steyera;

l) Bulwarze Nadmorskim im. prof. K. Demela- 2 tablice,

m) na słupie ogłoszeniowym przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Wuja Klemensa.

 

2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na:

1) słupie ogłoszeniowym przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Wuja Klemensa;

2) tablicy informacyjnej na budynku Urzędu Miasta Helu – ul. Wiejska 50;

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.

 

Zgodnie z art. 110 § 1 na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Zgodnie z art. 109 § 1-3  Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony
i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ HELU

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Mirosław WĄDOŁOWSKI                                 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Katarzyna Machtyl 2023-08-31 15:34:17
Ostatnia aktualizacja Katarzyna Machtyl 2023-08-31 15:36:01
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2023-08-21