obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Protokół z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących helskiego Budżetu Obywatelskiego z dnia 10.07.2023 roku
Strona do głosowania
Karta do głosowania
Zarządzenie Nr 55/0050/2022 z dnia 27.10.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2023 rok
Punkty do głosowania w Helskim Budżecie Obywatelskim 2023
Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego
Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
Zarządzenie Nr 17/0050/2023 z dnia 11.04.2023 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2023 rok
Zarządzenie Nr 18/0050/2023 z dnia 11.04.2023 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2023
Plakat
Karta do głosowania (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.)
Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego (Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.)
UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY MIASTA HELU z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację