obrazek loga jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 1/0050/2023
BURMISTRZA HELU
z dnia 09 stycznia 2023 r.

 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2023/2024.

Na  podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,
z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkola prowadzonego przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2023/2024 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2023/2024 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Helu

/-/

Mirosław Wądołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/0050/2023

Burmistrza Helu z dnia 09 stycznia 2023 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do przedszkola prowadzonego przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2023/2024.

 

 

Od dnia

Do dnia

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

31.01.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

13.02.2023 r.

24.02.2023 r.

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

REKRUTACJA

01.03.2023 r.

31.03.2023 r.

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

03.04.2023 r.

07.04.2023 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

 

05.05.2023 r.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niekwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

08.05.2023 r.

31.05.2023 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).

 

02.06.2023 r.

Opublikowanie w przedszkolach list przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (NA WOLNE MIEJSCE)

10.05.2023 r.

09.06.2023 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

12.06.2023 r.

29.06.2023 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

03.07.2023 r.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów  niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

04.07.2023 r.

07.07.2023 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).

 

14.07.2023 r.

Opublikowanie w przedszkolach list przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1/0050/2023

Burmistrza Helu z dnia 09 stycznia 2023 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2023/2024.

 

 

Od dnia

Do dnia

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

31.01.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2023 r.

30.03.2023 r.

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy w szkole podstawowej.

03.04.2023 r.

06.04.2023 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

 

10.04.2023 r.

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niekwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

11.04.2023 r.

14.04.2023 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

21.04.2023 r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (NA WOLNE MIEJSCE)

02.08.2023 r.

04.08.2023 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

07.08.2023 r.

11.08.2023 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

16.08.2023 r.

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów  niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem
do szkoły.

21.08.2023 r.

23.08.2023 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

 

25.08.2023 r.

Opublikowanie w szkołach list przyjętych i nieprzyjętych.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Skanuj_2023_01_09_14_19_22_227.pdf pdf 121.7 KB Julia Cygan 2023-01-10 09:32:41 154

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Julia Cygan 2023-01-10 09:28:28
Ostatnia aktualizacja Julia Cygan 2023-01-10 09:32:42
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2023-01-09