obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK informacyjny Wobec osób Wnioskujących
o zakup preferencyjny paliwa stałego

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl

 

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować
się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@gohel.pl

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest przyjęcie i realizacja wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

 

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku art.6 ust.1 lit. c RODO.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje im podległe, jak również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaster                                 z Jastarnii).

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu przez czas przechowywania
i archiwizacji, wynikający z przepisów prawa.

 

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula RODO.docx docx 20.6 KB Damian Łukasiak 2022-12-20 11:46:23 217

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Damian Łukasiak 2022-12-20 11:45:15
Ostatnia aktualizacja Damian Łukasiak 2022-12-20 11:46:52
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-11-03