obrazek loga jednostki
treść strony

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny : Hel 84-150 ; ul. Wiejska 50
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl 

Administrator, wyznaczył do pełnienia funkcji:

  • Inspektora ochrony danych Alicję Piechowską, z którymi umożliwiony jest kontakt pod adresem e-mail: iod@gohel.pl 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-02-06 09:50:41
Ostatnia aktualizacja Julia Cygan 2024-05-28 11:17:35