obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 41/1 o pow. 1426 m², KW GD2W/00043340/2
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców , część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 517 o pow. 800 m², KW GD2W/00048223/1.
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek właścicieli nieruchomości, przy ulicy Wiejskiej 113, nieruchomość gruntowa, ozn. geod. nr 380/7 o pow. 169 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ulicy Wiejskiej 115 , nieruchomość gruntowa, ozn. geod. nr 380/6 o pow. 130 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 i 727/3 o pow.34 m²
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców, teren plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0 oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 160 o pow. 146 m², KW GD2W/000042004/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8