Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu

Zakres działania i skład komisji.

Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Statut Miasta Helu § 76. ust. 2 Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu