Komisja Statutowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Statutowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/6/18 Rady Miasta Helu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Helu

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arnold Antkowski członek
Sylwia Budzisz członek
Grażyna Janiak 1 wiceprzewodniczący
Krystyna Kosno członek
Grzegorz Nowakowski 0przewodniczący
Renata Panek członek
Maria Pełechaty członek
Ewa Wójcik członek
Bogdan Żuławski członek