Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/4/18 Rady Miasta Helu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arnold Antkowski członek
Grażyna Janiak 0przewodniczący
Maria Pełechaty 1 wiceprzewodniczący
Józef Salski członek
Jan Łazur członek