Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarcza stała 2018-11-21 I/5/18 Rady Miasta Helu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-21 I/3/18 Rady Miasta Helu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-21 I/4/18 Rady Miasta Helu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Komisja Statutowa doraźna 2018-11-21 I/6/18 Rady Miasta Helu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Helu
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu doraźna 2018-11-21 Statut Miasta Helu § 76. ust. 2 Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia