obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2022 roku
Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku
Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na dzień 08.09.2016 r.
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowe na dzień 09.06.2017 r.
Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku
Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku