obrazek loga jednostki
treść strony

Struktura Urzędu Miasta Helu

Burmistrz Helu

Zastępca Burmistrza Helu

Sekretarz Miasta Helu

Skarbnik Miasta Helu

Referaty:

  • Referat Finansowo-Budżetowy
  • Referat Gospodarki Komunalnej
  • Referat Organizacyjny

Urząd Stanu Cywilnego w Helu

Samodzielne stanowiska pracy:

  • Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna
  • Informatyk

Straż Miejska w Helu

Pełnomocnicy burmistrza Helu:

  • Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Pełnomocnik burmistrza Helu ds. Realizacji Projektu (mao)
  • Pełnomocnik burmistrza Helu ds. sportu

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-04-15 12:01:35
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-04-15 12:11:08