obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do dzierżawy 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz.344, zm. z 2023 r., poz.1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Budimex Mobility SA z siedzibą w Gdańsku

1    część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 145/20 
 o pow. 37 m2  KW  GD2W/00030111/4
2    opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana
3    okres dzierżawy : trzy lata od daty podpisania umowy
4    cel dzierżawy : budowa stacji ładownia pojazdów elektrycznych
5    czynsz  za  dzierżawę  gruntu  w skali roku wynosi 15 zł za 1 m2 netto, płatny  do dnia 30 grudnia każdego roku dzierżawy 
6    wysokość czynszu może podlegać waloryzacji o  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
7    dzierżawca zobowiązany będzie do:
    uzyskania niezbędnych pozwoleń na  budowę stacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
    uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności we własnym zakresie


Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dnia 29.05.2024 roku


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - dzierżawa Budimex Mobility SA.docx docx 16.6 KB Dawid Lewandowski 2024-05-29 11:08:43 26
2 SKM_C258_ko24052911080.pdf pdf 285.5 KB Dawid Lewandowski 2024-05-29 11:08:43 21

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-05-29 11:06:42
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-05-29 11:10:35
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2024-05-29