obrazek loga jednostki
treść strony

Informacja

w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania

dla mieszkańca Helu

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr XV/86/16 Rady Miasta Helu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
od 1 czerwca do 30 września obowiązywać będzie na części ulic miasta strefa płatnego parkowania.

W bieżącym roku zmieniona zostanie procedura wydawania abonamentów miesięcznych dla mieszkańców Helu. Do tej pory osoby zainteresowane otrzymaniem takiego abonamentu mogły załatwić sprawę w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Często jednak pojawiały się wątpliwości co do faktycznego statusu danej osoby, tzn. jest czy nie jest mieszkańcem Helu, i sprawę musieli rozstrzygać pracownicy Urzędu Miasta.

W związku z tym w roku bieżącym abonament dla mieszkańca Helu wydawany będzie osobie fizycznej, posiadającej prawo do zamieszkiwania w Helu, na podstawie jednego z tytułów:

a) meldunku na pobyt stały,

b) meldunku na pobyt czasowy (nie krótszy niż 30 dni) i rozliczającej podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pucku,

c) tytułu prawnego do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Helu i rozliczającej podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pucku;

jednocześnie posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów:

  • własności,
  • współwłasności,
  • umowy leasingu,
  • umowy najmu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy użyczenia.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem miesięcznego abonamentu dla mieszkańca będą zobowiązane złożyć w tej sprawie wniosek do Urzędu Miasta Helu – formularz wniosku do pobrania lub odbioru w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miasta Helu. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta Helu lub drogą elektroniczną, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap: /umhel/SkrytkaESP, lub e-mailem na adres abonamentspp@gohel.pl . W Urzędzie Miasta będzie też możliwość wykonania kopii niezbędnych dokumentów.

O przyznaniu abonamentu wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem, pod numer lub adres wskazany we wniosku. Osoby które otrzymają potwierdzenie przyznania abonamentu będą go mogły odebrać oraz wnieść odpowiednią opłatę w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Wnioski można składać od dnia 20 maja 2024 r., abonamenty będzie można odbierać od dnia 3 czerwca 2024 r.

 

                                                                                                                                                                                              Burmistrz Helu

                                                                                                                                                                                  /-/  Mirosław Wądołowski

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o abonamencie SPP mieszkańca 2024.docx docx 14.9 KB Katarzyna Machtyl 2024-05-17 15:36:06 93
2 _Wniosek_o_abonament_dla_mieszkanca_Helu..docx docx 26.5 KB Dawid Lewandowski 2024-05-23 13:37:08 79

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Katarzyna Machtyl 2024-05-17 15:33:09
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-05-23 13:37:31
Autor informacji Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2024-05-17