obrazek loga jednostki
treść strony

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ HELU OGŁASZA

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. 2625, 2687, 2185) udostępnia się na okres 21 dni, tj. od 29 marca 2024 r. do 20 kwietnia 2024 r., do publicznej wiadomości

projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu

Udostępnienie projektu uchwały ma na celu składanie uwag oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały.

Zawiadomienie umieszcza się:

  1. w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel;
  3. na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta Helu, pod adresem: www.bip.hel.eu.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie do 20 kwietnia 2024 roku, do godz. 15:30,
w jeden z poniższych sposobów:

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Helu na piśmie;

- na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Helu – ePUAP;

- pocztą elektroniczną na adres: ratusz@gohel.pl.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Projekt uchwały Kąpieliska 2024.doc doc 75 KB Elżbieta Fafińska 2024-05-15 10:46:59 38

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Elżbieta Fafińska 2024-05-15 10:44:12
Ostatnia aktualizacja Elżbieta Fafińska 2024-05-15 10:47:01