obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z póż. zmianami )  Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu Nr LIV/413/23 z dnia 28 lutego 2024 roku w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat, z dotychczasowym dzierżawcą

1.    część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 KW GD2W/00033246/0 
i 727/3  KW GD2W 00034171/0 o łącznej  pow.34 m² 

2.    planowany okres dzierżawy : dziesięć lat

3.    przeznaczenie: działalność handlowa 

4.    cena czynszu dzierżawnego w skali miesiąca : 1000,00 zł plus  podatek VAT

5.    czynsz płatny w ratach miesięcznych

6.    dzierżawca zobowiązany będzie do:
-    utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,  
-    zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wywozu odpadów komunalnych itp. 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dn. 13.05.2024 r.
         


            


                                           up. burmistrza Helu
                                      mgr inż. Jarosław Pałkowski
                                         zastępca burmistrza Helu


                                        

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz -dzierżawa 10 lat Przybyszewskiego.docx docx 16.8 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:21:01 24
2 SKM_C258_ko24051313361.pdf pdf 258.4 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:21:01 20

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:20:20
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:21:21
Autor informacji Jarosław Pałkowski