obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z póż. zmianami )  Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54

1.    część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 257 KW GD2W/00016673/7  o pow.1 m² 

2.    planowany okres dzierżawy : 15.06.2024 r., – 30.09.2024 r.

3.    przeznaczenie: pod lokalizację alkostacji

4.    cena czynszu dzierżawnego w skali miesiąca : 2100,00 zł plus  podatek VAT

5.    czynsz płatny w terminie do dnia 15 lipca

6.    dzierżawca zobowiązany będzie do:
-    utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,  
-    zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wywozu odpadów komunalnych itp. 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dn. 13.05.2024 r.
         


            


                                             up. burmistrza Helu
                                      mgr inż. Jarosław Pałkowski
                                         zastępca burmistrza Helu


                                        


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz- dzierżawa (alkostacja).docx docx 16 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:17:41 27
2 SKM_C258_ko24051313370.pdf pdf 228.5 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:17:41 27

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:17:00
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:18:15
Autor informacji Jarosław Pałkowski