obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kuracyjnej oraz na obszarze Portu Morskiego Hel i terenach przyległych
Ogłoszenie Burmistrza Helu o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Wyborczej dnia 12 lipca 2023 r. oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Helu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kuracyjnej oraz na obszarze Portu Morskiego Hel i terenach przyległych
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kuracyjnej oraz na obszarze Portu Morskiego Hel i terenach przyległych
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1, położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej
Przygotowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
MPZP dla obszaru działki nr 44/3
MPZP dla obszaru działki nr 153/1
MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5
MPZP dla obszaru działek nr nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2
MPZP dla obszaru działek 44/2 i 45 położonych w Helu przy ulicy Bocznej
MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu
Informacje o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu