obrazek loga jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 4/0050/2022
BURMISTRZA HELU
z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2022/2023.

Na  podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z  2021 r. poz. 1372, 1834 z późn. zm.) art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkola prowadzonego przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2022/2023 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2022/2023 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Helu

                                                                                                                                                                /-/

                                                                                                                                                Mirosław Wądołowski

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 4/0050/2022

Burmistrza Helu z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola prowadzonego przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Od dnia

Do dnia

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

28.01.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

14.02.2022 r.

25.02.2022 r.

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

REKRUTACJA

01.03.2022 r.

01.04.2022 r.

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

04.04.2022 r.

08.04.2022 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

 

06.05.2022 r.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niekwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

09.05.2022 r.

31.05.2022 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).

 

02.06.2022 r.

Opublikowanie w przedszkolach list przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (NA WOLNE MIEJSCE)

11.05.2022 r.

10.06.2022 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

13.06.2022 r.

30.06.2022 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

01.07.2022 r.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów  niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

04.07.2022 r.

08.07.2022 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).

 

15.07.2022 r.

Opublikowanie w przedszkolach list przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/0050/2022

Burmistrza Helu z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Od dnia

Do dnia

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

28.01.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r.

31.03.2022 r.

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy w szkole podstawowej.

04.04.2022 r.

07.04.2022 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

 

08.04.2022 r.

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niekwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

11.04.2022 r.

15.04.2022 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

22.04.2022 r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (NA WOLNE MIEJSCE)

02.08.2022 r.

05.08.2022 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

08.08.2022 r.

12.08.2022 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

17.08.2022 r.

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów  niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem
do przedszkola.

22.08.2022 r.

24.08.2022 r.

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

 

26.08.2022 r.

Opublikowanie w szkołach list przyjętych i nieprzyjętych.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Skanuj_2022_01_28_13_53_24_034.pdf pdf 157.6 KB Julia Cygan 2022-05-11 09:41:08 240

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Julia Cygan 2022-05-11 09:38:39
Ostatnia aktualizacja Julia Cygan 2022-05-11 09:41:10