obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m².
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: - działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m²,
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, KW Nr GD2W/00045001/8
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00033118/4, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel. działka ozn. geod. nr 42/3 o powierzchni 254 m²
Burmistrz Helu ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego )
Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego )
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego )
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego )
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku