obrazek loga jednostki
treść strony

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 27 października 2021 r. (środa) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

6. Wnioski i informacje.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich  sesjach oraz między sesjami.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 50/2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

b) projekt uchwały nr 51/2021 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty,

c) projekt uchwały nr 52/2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/113/20 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

d) projekt uchwały nr 53/2021 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce,

e) projekt uchwały nr 54/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Hel,

f) projekt uchwały nr 55/2021 w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty,

g) projekt uchwały nr 56/2021 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu,

h) projekt uchwały nr 57/2021 w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu,

i) projekt uchwały nr 58/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Hel na rok 2022.

12. Sprawozdania i informacje.

a) Ocena efektów pracy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Helu w roku szkolnym 2020/2021 i aktywności szkoły na podstawie udziału uczniów ZSO Hel w olimpiadach wiedzy, konkursach i zawodach na różnych szczeblach.  Wnioski do pracy na przyszłość.

b) Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Helu, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Wojewody Pomorskiego z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Miasta Helu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta Helu.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Przewodniczący rady
/-/ Marek Chroń

Zawartość

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miasta Helu.pdf pdf 355.6 KB Mirela Figurska 2021-10-18 14:07:02 339
2 projekt uchwały nr 50 2021.pdf pdf 460.7 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 350
3 projekt uchwały nr 51 2021.pdf pdf 280.9 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 337
4 projekt uchwały nr 52 2021.pdf pdf 383.1 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 349
5 projekt uchwały nr 53 2021.pdf pdf 218.4 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 348
6 projekt uchwały nr 54 2021.pdf pdf 268.2 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 334
7 projekt uchwały nr 55 2021.pdf pdf 265 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 338
8 projekt uchwały nr 56 2021.pdf pdf 269.9 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 342
9 projekt uchwały nr 58 2021.pdf pdf 272.6 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 344
10 projekt uchwały nr 57 2021.pdf pdf 744.1 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:24 338
11 projekt uchwały nr 59 2021.pdf pdf 402.4 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:25 334
12 załącznik do projektu uchwały nr 52 2021.pdf pdf 777.2 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:13:45 341
13 załącznik stypendium 1.pdf pdf 252.4 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:14:06 340
14 załącznik stypendium 2.pdf pdf 357.5 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:14:06 352
15 załącznik stypendium 4.pdf pdf 262.7 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:14:06 334
16 załącznik stypendium 3.pdf pdf 728.3 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:14:06 342
17 sprawozdanie ZSO w Helu.pdf pdf 693.5 KB Mirela Figurska 2021-10-25 08:37:01 390

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2021-10-18 13:57:38
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-10-25 08:37:02
Autor informacji Rada Miasta Helu