obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Zarządzenie Nr 1/120/2018 burmistrza Helu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 3/120/2018 burmistrza Helu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 8/120/2022 Burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 9/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 4/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 7A/120/2020 burmistrza Helu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 2/120/2020 burmistrza Helu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 1/120/2018 burmistrza Helu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 9/120/2019 burmistrza Helu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 4/120/2018 burmistrza Helu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 3/120/2016 burmistrza Helu z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 8/120/2013 burmistrza Helu z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/120/2013 burmistrza Helu z dnia 29 marca 2013 roku.
Zarządzenie Nr 7/120/2013 burmistrza Helu z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 4/120/2013 burmistrza Helu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn: "Uporządkowanie gpspodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 3/120/2013 burmistrza Helu z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 2/120/2013 burmistrza Helu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 4A/120/2012 burmistrza Helu z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Nr 4/0152/2009 burmistrza Helu z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie: powołania w Urzędzie Miasta Helu - JRP (Jednostki Realizującej Projekt).
Zarządzenie Nr 3/0152/2009 burmistrza Helu z dnia 20 lutego 2009 r. burmistrza Helu w sprawie: powolania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu".
Zarządzenie Nr 28A/2007 burmistrza Helu z dnia 12 października 2007 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Urganizacyjnym Urządu Miasta Helu.
Zarządenie nr 42/05 burmistrza Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie nr 3A Burmistrza Helu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Helu.