obrazek loga jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 2/0050/2021

                                                                                                                                                                            BURMISTRZA HELU

                                                                                                                                                                           z dnia 12.01.2021 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.(Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 15.01.2021 r. tworzę Gminne Biuro Spisowe, zwane dalej w skrócie „GBS”, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie miasta Hel, szczegółowo określonych w art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

2. Siedzibą GBS jest Urząd Miasta Helu, 84-150 Hel, ul. Wiejska 50.

§ 2.

1. Wyznaczam skład GBS, do którego wchodzą następujący pracownicy Urzędu:

1) Katarzyna Machtyl – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;

2) Grażyna Muża – koordynator;

3) Adrian Albecki – członek.

2. Zadania Gminnego Biura Spisowego w Helu określone zostały w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.).

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ HELU

                                                                                                                                                                                                        /-/ Mirosław WĄDOŁOWSKI

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ZARZĄDZENIE powołanie gminnego biura spisowego 2021.docx docx 15.1 KB Katarzyna Machtyl 2021-01-29 16:12:37 526

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Katarzyna Machtyl 2021-01-29 16:07:52
Ostatnia aktualizacja Katarzyna Machtyl 2021-01-29 16:17:33
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-01-12