obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścików na terenie Gminy Miejskiej Hel
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji
wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Formularz zgłoszenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu.
Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, na Cypel Helski, na plażę główną oraz przejazd przez port morski w celu prowadzenia działalności gospodarczej – przewóz osób meleksem o napędzie elektrycznym
Wniosek o wykup lokalu
Wniosek o wpisanie na listę oczekujących na mieszkanie
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego