obrazek loga jednostki
treść strony

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), informuję wszystkie organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty o możliwości udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020”, opublikowanego w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1)  w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Helu, 84-150 Hel, ul. Wiejska 50;
2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ratusz@gohel.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a, ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 20.02.2020 r. Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu. 
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 projekt_programu_opieki_nad_bezdomnymi_zwierzetami_30.01.2020.pdf pdf 177.4 KB Mirela Figurska 2020-11-09 13:35:35 564
2 obwieszczenie_burmistrza_Helu_o_projekcie_opieki_nad_zwierzetami_2020.pdf pdf 182.8 KB Mirela Figurska 2020-11-09 13:35:41 543

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-11-09 13:32:09
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-01-28 13:14:34