Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-21
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-21